inspectie 3d mapping en foto- en filmbeelden www.helixaerialvision.com

3D mapping


Helix Aerial Vision kan een 3D model maken van een object of terrein. Hiervoor worden met de drone een zeer groot aantal foto’s gemaakt die worden verwerkt tot een 3D beeld (mapping). Dit biedt de mogelijkheid om een object rondom te bekijken en in te zoomen op detailniveau. Ook kan vanuit het 3D model data worden verkregen. Het biedt in veel gevallen een aanzienlijke tijdsbesparing. Locaties op hoogte of die om een andere reden moeilijk bereikbaar zijn kunnen op veilige wijze in kaart worden gebracht. Enkele voorbeelden van 3D mapping die Helix Aerial Vision uitvoert:


  • Achteraf inspecties van objecten

  • Beeldmateriaal voor trainingsdoeleinden

  • Volumeberekening

  • Hoogteberekening

  • Periodieke 3D scan van gebouwen i.v.m. onderhoud

  • Periodieke 3D scan van gebouwen (bijv. windturbines)

  • 3D scan voor inlezen in bijvoorbeeld AutoCAD

Oppervlakte meting vanuit een 3d model

Oppervlakte meting vanuit een 3D model

Hoogte meting vanuit een 3d model

Hoogte meting vanuit een 3D model

Het onderstaand 3D model is in opdracht van een bergingsbedrijf gemaakt zodat deze gebruikt kan worden voor trainingsdoeleinden.